Çevresel faktörler

MS’in nedeni bilinmemekle birlikte, MS gelişme riskine katkıda bulunan çevresel faktörler hakkında daha fazla bilgi edinilmektedir. MS’i tetikleyen tek bir risk faktörü yoktur, ancak genel riske katkıda bulunduğuna inanılan birkaç faktör vardır.

Coğrafik dağılım

MS’in ekvatordan daha uzak alanlarda daha sık meydana geldiği bilinmektedir. Epidemiyologlar – büyük insan gruplarında hastalık örüntülerini inceleyen bilim insanları – nedenini anlama çabası içinde coğrafya, demografik özellikler (yaş, cinsiyet ve etnik köken), genetik, bulaşıcı nedenler ve göç düzenlerindeki farklılıkları araştırıyorlar.

Araştırmalar, MS riski yüksek bir bölgede doğan ve daha sonra 15 yaşından önce riski düşük bir alana taşınan veya göç eden kişilerin yeni alanlarının riskini üstlendiğini göstermiştir. Bu veriler, ergenlikten önce bazı çevresel etkenlere maruz kalmanın, daha sonra MS geliştirmek için bir kişiyi saptayabileceğini düşündürmektedir.

MS “kümeleri” – çok sayıda MS vakasının belirli bir süre veya yerde meydana geldiği algısı – hastalık için çevresel veya genetik risk için ipuçları sağlayabilir. Şimdiye kadar, MS’teki kümelenme çalışmaları, MS’teki herhangi bir nedensel veya tetikleyici faktör veya faktörün varlığına ilişkin net kanıtlar ortaya koymamıştır.

D vitamini

Artan kanıtlar, D vitaminin MS’de önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Kandaki düşük D vitamini düzeyleri, MS gelişimi için bir risk faktörü olarak belirlenmiştir. Bazı araştırmacılar güneş ışığına maruz kalmanın (D Vitamini’nin doğal kaynağı), MS’in kuzey-güney dağılımını açıklamaya yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Ekvatora yakın yaşayan insanlar, yıl boyunca daha fazla miktarda güneş ışığına maruz kalırlar. Sonuç olarak, bağışıklık fonksiyonunu desteklediği düşünülen ve MS gibi bağışıklık aracılı hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilecek doğal olarak üretilen D vitamini daha yüksek seviyelere sahip olma eğilimindedir.

Sigara içmek

Kanıtlar, sigara içmenin MS’te önemli bir rol oynadığını da göstermektedir. Araştırmalar, sigara içmenin bir kişinin MS geliştirme riskini arttırdığını ve daha ciddi hastalık ve daha hızlı hastalık ilerlemesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Neyse ki, kanıtlar aynı zamanda sigarayı bırakmanın – MS’in başlamasından önce veya sonra – daha yavaş bir özürlülük ilerlemesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Şişmanlık

Bazı araştırmalar, çocukluk ve ergenlikte, özellikle kızlarda, obezitenin, daha sonra MS gelişmesi riskini arttırdığını göstermiştir. Diğer çalışmalar, yetişkinliğin erken yaşlarında obezitenin, MS gelişim riskinin artmasına da katkıda bulunabileceğini göstermiştir. Ayrıca, obezite, daha önce MS tanısı alanlarda iltihaplanma ve daha fazla MS aktivitesine katkıda bulunabilir.

Enfeksiyöz Faktörler

Kızamık, insan herpes virüsü-6, Epstein-Barr virüsü (EBV) ve Chlamydia pneumonia dahil olmak üzere birçok virüs ve bakteri, MS’in gelişiminde yer alıp almadıklarını belirlemek için araştırılmıştır. Mononükleozise neden olan virüs olan EBV son yıllarda önemli bir ilgi görmüştür. Artan sayıda araştırma bulgusu, EBV ile önceki enfeksiyonun MS gelişme riskine katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Kalıtsal faktörler

MS, kalıtsal bir hastalık değildir, yani kuşaktan kuşağa aktarılan bir hastalık değildir. Bununla birlikte, MS’te kalıtsal olabilen genetik risk vardır. Genel popülasyonda, MS gelişme riski yaklaşık 750-1000 arasında 1’dir. Tek yumurta ikizlerinde, eğer bir ikiz MS varsa, diğer ikizin MS geliştirmesi riski yaklaşık 4’tür. MS geliştirme riski diğer birinci derece akraba (ebeveynler, kardeşler ve çocuklar) MS olduğunda artar, ancak tek yumurta ikizlerinde olduğundan daha az bir risk söz konusudur.

Her birinin MS gelişim riskine küçük bir miktar katkıda bulunduğu yaklaşık 200 gen tespit edilmiştir. Genetik riski ve MS gelişimine katkıda bulunan diğer faktörleri daha iyi anlamak için araştırmalar devam etmektedir.

Kanıtlanmamış teoriler

Yıllar boyunca, MS’in nedeni olarak önerilen pek çok teori var ve bunların birçoğu onaylanmadı. Kanıtlanmamış teoriler arasında:

Çevresel alerjiler

Ev hayvanlarına maruz kalma

Ağır metallere maruz kalma – cıva (cıva amalgam diş dolguları dahil), kurşun veya manganez.

Yapay tatlandırıcı aspartamın tüketimi