MS Tipleri

Klinik İzole Sendrom (KİS)

Klinik İzole Sendrom (KİS)

KİS, merkezi sinir sisteminde iltihaplanma ve demiyelinizasyonun neden olduğu nörolojik semptomların ilk bölümüdür. Tanımı gereği en az 24 saat sürmesi gereken bölüm, multipl sklerozun karakteristiğidir ancak MS teşhisi için kriterleri karşılamamaktadır, çünkü bir KİS yaşayan kişiler MS geliştirmeye devam edebilir veya devam edemez.

KİS’e, MS’te görülenlere benzer beyin MRG (manyetik rezonans görüntüleme) lezyonları eşlik ettiğinde, kişinin ikinci bir nörolojik semptomlar ve tekrarlayan remisyona uğramış MS tanısı olasılığı yüksektir. KİS’e beyin MRG’sindeki MS benzeri lezyonlar eşlik etmediğinde, kişinin MS gelişim olasılığı çok daha düşüktür.

Relapsing-remitting MS (RRMS)

Relapsing-remitting MS (RRMS)

RRMS – en yaygın hastalık seyri – yeni veya artan nörolojik semptomların açıkça tanımlanmış atakları ile karakterizedir. Bu ataklar – tekrarlama veya alevlenme olarak da adlandırılır – kısmi veya tam iyileşme süreleri (remisyonlar) izler. Remisyonlar sırasında, tüm semptomlar kaybolabilir veya bazı semptomlar devam edebilir ve kalıcı olabilir. Bununla birlikte, remisyon dönemlerinde hastalığın belirgin bir ilerlemesi yoktur. Farklı dönemlerde, RRMS ayrıca aktif veya aktif olmayan, kötüleşen (bir nüksetmenin ardından belirli bir süre boyunca sakatlıkta teyit edilmiş bir artış) ya da kötüleşmeyen olarak da tanımlanabilir.

İkincil ilerleyici MS (SPMS)

SPMS, ilk bir relaps-remitting sürecini takip eder. RRMS tanısı konan çoğu insan, zaman içinde giderek artan bir nörolojik fonksiyon kötüleşmesi (sakatlık birikimi) olan ikincil bir ilerleyici sürece geçebilir. SPMS, ayrıca aktif veya aktif olmayan zamanla farklı noktalarda veya progresyonla veya progresyonsuz olarak da tanımlanabilir.

Birincil ilerleyici MS (PPMS)

PPMS, erken nüks veya remisyon olmadan semptomların başlangıcından itibaren kötüleşen nörolojik fonksiyon (sakatlık birikimi) ile karakterizedir. PPMS, aktif (zaman zaman nüks ve / veya yeni MRI aktivitesinin kanıtı ile birlikte) aktif olmayan veya zaman içinde değişikliğin objektif bir ölçüsünde kötüleşen kanıtlar, aktif (zaman zaman nüks ve / veya yeni MRI aktivitesinin kanıtı ile) veya progresyonsuz olarak da tanımlanabilir. MS’li kişilerin yaklaşık yüzde 15’ine PPMS teşhisi konulur.

MS için Tedaviler

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm MS türlerini tedavi etmek için onaylanan çok sayıda hastalık değiştirici tedavi vardır. Her ilacın Sağlık Bakanlığın’dan tedavi etmek için kullanılabileceği MS tipi için bir endikasyonu vardır. MS’in tekrarlayan formları için ilerleyici formlardan daha fazla mevcut tedavileri vardır. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, MS’in ilerleyici formları için daha etkili tedaviler bulmak için aktif olarak çalışmaktadır.