AŞIRI AĞRI KESİCİ KULLANMAK BAŞ AĞRISI NEDENİNİZ OLABİLİR !!!

Hastaların nöroloji polikliniklerine en sık başvuru nedeni baş ağrısıdır. Her gün yeni başlayan veya kronik baş ağrısı nedeniyle başvurular yapılmaktadır. Kronik baş ağrısı kişinin günlük yaşam kalitesini düşüren, iş gücü kaybına neden olan önemli bir toplum sağlığı problemidir. Kronik baş ağrısı genel olarak 3 aydan uzun süredir ayda en az 15 gün baş ağrısı olan hastaları tanımlamaktadır. Bu hastaların büyük bir kısmını kronik gerilim tipi baş ağrısı ve kronik migren tanıları olan hastalar oluşturmaktadır. İster bir nöroloji uzmanı takibinde olsun isterse takipte olmasın kronik baş ağrısı olan hastaların yarısından fazlasında sık ağrı kesici kullanımı çok yaygındır. İlaç kullanımın en önemli kısmını baş ağrısı oluştursa da bazen eşlik eden kas iskelet sistemi ile ilgili farklı ağrılar içinde hastalar ilaç kullanmaktadır.  Nöroloji polikliniklerine başvuran kronik baş ağrısı olan hastaların ağrı kesici kullanımı ayda 10 adetten günde 4 adete kadar değişmektedir. En sık ağrı kesici kullanan hasta grubu kronik migrenliler olup, 2. sırada kronik gerilim tipi baş ağrısı olanlar, 3. Sırada kronik küme baş ağrısı olan hastalardır.

      Uluslararası Baş Ağrısı Derneği 2004 kriterlerine göre ilaç aşırı kullanım baş ağrısı; baş ağrısının bir ayda 15 gün ya da daha fazla sürmesi, 3 aydan daha uzun süreli ağrı kesici kullanımı, ağrı kesici  kullanımından sonra baş ağrısının kötüleşmesi, baş ağrısının ağrı kesici kullanımının kesilmesinden sonraki 2 ay içinde belirgin iyileşme göstermesi ya da önceki baş ağrısı karakterine  dönmesi olarak tanımlanmıştır. Daha önce asetil salisilik asit, asetominofen,  nonsteroidantiinlamatuar analjezikler, migren tedavisinde kullanılan triptanlar ve ergo türevleri, butalbital ve opioidlere bağlı ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı vakaları bildirilmiştir. Bu grup hastalar ağrı kesici kullanımını takiben ağrılarında kısa süreli azalma olduğunu ancak ardından ağrının daha şiddetli hale geldiğini ifade ederler. Tekrar başlayan ağrı nedeniyle yeni ağrı kesici kullanımının bu kısır döngüyü beslediği ve kötüleştirdiği görülür. 

       Bu grup hastalarda tedavinin ilk ve en önemli basamağı ağrı kesici kullanımın kesilmesidir. Buda tamamen hasta uyumunu gerektirir. 2. aşamada hastaya kronik döngüyü kırmak için baş ağrısının türüne uygun olarak Antihipertansif, Antiepileptik, Antidepresan grubu ilaçları içeren profilaktik tedavi dediğimiz ağrıdan koruyucu tedavi ajanlarından biri başlanır. Dirençli olgularda kısa süreli kortizon tedavisi oldukça etkilidir.          Baş ağrısını kronikleştirmesinin yanı sıra ağrı kesici kullanımının böbrek ve karaciğer hasarına neden olabileceği göz önüne alındığında hastaların bu gibi durumlarda bir uzmana başvurmaları ve kronik baş ağrısının hasta uyumu ve uygun bir tedavi yaklaşımıyla tedavi  edilebileceğini bilmeleri önemlidir.

Dr. İrem Taşcı https://malatyaeah.saglik.gov.tr/TR,232653/irem-tasci.html