ObjektifiMSensin Buluşması

Derneğimizin temel ilkesi olan toplum sağlığının iyileştirilmesi amacıyla ‘objektifiMSensin’ projesinin bir ayağını da Elazığ’da gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız ve sağlık çalışanlarımızla bilimsel ve sosyal etkinlikler kapsamında bir araya geliyoruz.

Karşılıksız destekleri için #Eczacıbaşı’na teşekkür ederiz.