Periferik sinir sistemi hastalığı nöropati nedir?

Vücudun sinir sistemi iki bölümden oluşur. Merkezi sinir sistemi (MSS) beyni ve omuriliği içerir. Periferik sinir sistemi (PSS) beyin ve omurilikten vücudun diğer bölgelerine giden sinirleri içerir.

Nöropati; periferik sinir sisteminin hasar görmesinden kaynaklanan bir dizi bozukluk anlamına gelir.

Periferik nöropati, sinirler tahrip olduğunda ve beyin ve omurilikten gelen kaslara, cilde ve vücudun diğer bölümlerine sinyal gönderemediğinde ortaya çıkar. Periferik sinirler beyin ve omurilikten kollara, ellere, bacaklara ve ayaklara gider. Hasar meydana geldiğinde, bu bölgelerde uyuşukluk ve ağrı oluşabilir.

Periferik nöropati, bir seferde birden fazla sinirleri (polinöropati) veya sadece bir sinir veya sinir grubunu (mononeuropati) etkileyebilir. Mononöropati genellikle travma, yaralanma, lokal bası, uzun süreli basınç veya iltihaplanma nedeniyle tek bir sinir veya sinir grubuna verilen hasarın sonucu ortaya çıkar.

Bununla birlikte, insanların çoğu, aynı anda birçok siniri içeren hasar için kullanılan bir terim olan polinöropatiden muzdariptir. Diyabet, böbrek yetmezliği, kemoterapi başta olmak üzere ilaç kullanımına bağlı nöropati, kalıtsal bozukluklar, enflamatuar enfeksiyonlar, otoimmun hastalıklar, protein anormallikleri, toksik kimyasallara maruz kalma (toksik nöropati), zayıf beslenme, kronik alkolizm dahil olmak üzere periferik nöropatinin birçok nedeni vardır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, kapsamlı değerlendirmelerde bile bazı periferik nöropatilerin nedenleri bilinmemektedir, buna idiyopatik nöropati denir.